Onderdeel van Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

BoodschappenMaatje

Aanvraagformulier

Na het ontvangen van het ingevulde formulier nemen de medewerkers van BoodschappenMaatje contact op voor een intakegesprek bij de inwoner. Het intakegesprek (eventueel samen met generalist/zorgtrajectbegeleider) is bedoeld om te kunnen inschatten of u voor hulp van een BoodschappenMaatje in aanmerking komt en met name welke vrijwilliger er bij u past.

  • Een BoodschappenMaatje past bij mensen die praktische ondersteuning gecombineerd met sociale ondersteuning wensen. De Vrijwillige Hulpdienst is niet sec een ‘boodschappendienst’, hiervoor kunt u terecht bij bezorgdiensten van de supermarkt.
  • Ons streven is een vaste vrijwilliger te zoeken die structureel (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) voor de hulpvrager boodschappen gaat doen. Of samen met de hulpvrager naar de winkel gaat om zo ondersteuning te kunnen bieden.
  • Wachttijd: Wij trachten geschikte maatjes te werven en te koppelen aan onze hulpvragers om hen zo te helpen. Wij zijn echter afhankelijk van het aanbod van vrijwilligers. Wachttijd is helaas niet te voorkomen, wij hebben nou eenmaal meer aanvragen dan beschikbare vrijwilligers. Het feit dat we met vrijwilligers werken zorgt ervoor dat we niet in alle situaties een vrijwilliger kunnen garanderen.
  • Vrijwilliger gaat in principe naar 1 supermarkt (of de andere moet er naast liggen) en brengt de boodschappen weer thuis.
  • Geld: De vrijwilliger komt langs om een boodschappenbriefje en contant geld op te halen. Geld dient dus thuis aanwezig te zijn, de vrijwilliger mag absoluut niet pinnen voor de bewoner. Wanneer de hulpvrager samen met de vrijwilliger  de boodschappen gaat doen, rekent de hulpvrager zelf af.