Onderdeel van Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

AdministratieMaatje

Aanvraagformulier

AdministratieMaatje is een traject waarbij een vrijwilliger tijdelijke of langdurige ondersteuning biedt zodat de hulpvrager weer grip op de administratie krijgt en er ernstige problemen (schulden) voorkomen kunnen worden.

We hanteren niet op voorhand specifieke voorwaarden voor een aanvraag AdministratieMaatje. We bekijken iedere aanvraag afzonderlijk en gaan vooral uit van wat de mogelijkheden zijn.

Een vrijwilliger wordt niet ingezet in situaties waarbij er bijvoorbeeld sprake is van dementie, ernstige psychische problematiek of een ernstige verstandelijke beperking. Dan is er vaak een andere vorm van (professionele) hulp nodig, zoals mentorschap of bewindvoering.

Wij vinden het van belang dat er, indien er meerdere problemen spelen, professionele hulpverlening betrokken is en dat er plan van aanpak is met een duidelijke taakverdeling. Een AdministratieMaatje is er dan ter aanvulling.

Bij twijfel kunt u altijd overleggen met de coördinator van AdministratieMaatje: Maarten Bergman via 06 – 30 48 42 39 of mail naar administratiemaatje@maatje040.nl.

Wij denken graag mee over de mogelijkheden en de inzet van een vrijwilliger.

Met het invullen van dit aanmeldformulier geven zowel de verwijzende instantie als de hulpvrager toestemming aan de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) om de gegevens van beiden te verwerken in haar registratiesysteem. De VHE voldoet aan de grondslagen volgens artikel 6 lid 1a en artikel 6 lid 1b van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

"*" Verplichte velden

1Voor de verwijzer
2Gegevens hulpaanvrager
3Gegevens aanvraag
Voor de verwijzer
DD dash MM dash JJJJ
Naam verwijzer*

Contact

Wil je meer weten over Maatje040? Neem contact met ons op of kom binnenlopen. Onze openingstijden en antwoorden op veelgestelde vragen zijn hier te vinden.