Onderdeel van Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

Geschiedenis

De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE) werd 22 januari 1969 opgericht onder de naam Algemene Hulpdienst. De vertegenwoordigers van de Sint Vincentius vereniging, de Diakonie der Hervormde Gemeente en de Diakonie van de Gereformeerde Kerk  te Eindhoven zagen in dat door de ontkerkelijking steeds grotere groepen mensen verstoken zouden blijven van (parochiële) hulp en ondersteuning. Zij richtten de Algemene Hulpdienst op. De Algemene Hulpdienst had als doel het zonder winstoogmerk incidentele en overbruggende hulp te bieden aan een ieder die in acute nood verkeert, ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie.

Dit deden zij door het instellen en in stand houden van een dienst, welke aan mensen die in acute sociale nood verkeren, eerste hulp verleent, door voor hen, met behulp van een permanent beschikbaar vrijwilligerscorps, kleine diensten te verlenen, of hen indien nodig te verwijzen naar de daartoe meest geëigende instellingen voor maatschappelijke en sociale dienstverlening.

Al snel werd het aanbod uitgebreid met steun aan mensen die eenzaam zijn of psychosociale problemen hebben. Sinds 2004 is de naam Algemene Hulpdienst veranderd in Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven.

In een halve eeuw is de VHE uitgegroeid tot een professionele en gewaardeerde organisatie in Eindhoven die nog steeds vrijwilligers en hulpvragers bij elkaar brengt.

Naast de Maatjesprojecten is de VHE sinds 2020 verantwoordelijk voor de Werkplaats Financiën, die op verschillende locaties in Eindhoven spreekuren houdt voor mensen met financiële zorgen en problemen.

Contact

Wil je meer weten over Maatje040? Neem contact met ons op of kom binnenlopen. Onze openingstijden en antwoorden op veelgestelde vragen zijn hier te vinden.